BHT (Butylert hydroksytoluen) i næringsmidler

Komponent: Rapporteringsgrense:
BHA 5 mg/kg

Analyseinfo

Pris: 1.400 NOK / prøve
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 150g - 250g
Emballasje: Lufttett PE-container
Metode: HPLC-UV
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS UK