Fargeverdi ASTA

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fargeverdi 0,02

Analyseinfo

Pris: 1.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Næringsmiddelanalyser
Metode: ASTA 20.1:2004-10
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja