Fett Werner Schmidt i næringsmidler

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett 0,1 g/100g

Analyseinfo

Pris: 650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Werner Schmidt (BS4401)
Akkreditering: ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Skal ikke brukes på kondensert melk. Kan brukes på flytende fett
Lab: ALS UK