Karbohydrater (kalkulering: protein, vann, aske, fett)

Komponent: Rapporteringsgrense:
Karbohydrater 0.1 g/100g

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde