Salt i næringsmidler

Komponent: Rapporteringsgrense:
Salt 0.01 g/100g

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Næringsmiddelanalyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, ICP-OES
Akkreditering: ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Beregnet på bakgrunn av målt verdi Natrium. Salt = 2,5*Na
Måleusikkerhet 3,6%
Lab: ALS UK