OB-19D, Arsenspesiering i næringsmidler

Komponent: Rapporteringsgrense:
Uorganisk arsen 0,01 mg/kg
MMA (monometylarsonat) 0,02 mg/kg
DMA (dimetylarsinat) 0,01 mg/kg

Analyseinfo

Pris: 2.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: HPLC-ICP-MS
Akkreditering: ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå