Forsåpningsverdi

Komponent: Rapporteringsgrense:
Forsåpningsverdi mg KOH/g

Analyseinfo

Pris: 930 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: DGF C-V 3
Akkreditering: ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD