pH i næringsmidler

Komponent: Rapporteringsgrense:

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode basert på Pearson's Composition and Analysis of Foods, 9th edition
Akkreditering: ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Metode for smør; BS ISO 7328; For ost: BS 770-5
Lab: ALS UK