Mugg og gjær i næringsmidler, TEMPO

Komponent: Rapporteringsgrense:
Mugg og gjær, sum 1 100-490.000 CFU/g

Analyseinfo

Pris: 190 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AOAC 041001
Akkreditering: ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,35
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde