PESTOP, Fosfororganiske pesticider plantevernmidler i næringsmidler

Komponent: Rapporteringsgrense:
Acephate 0.01 mg/kg
Azinphos-ethyl 0.02 mg/kg
Azinphos-methyl 0.05 mg/kg
Bromophos 0.01 mg/kg
Bromophos-ethyl 0.05 mg/kg
Cadusafos 0.01 mg/kg
Carbophenothion 0.01 mg/kg
Klorfenvinfos 0.02 mg/kg
Chlorpyrifos-methyl 0.01 mg/kg
Chlorthion 0.05 mg/kg
Diazinon 0.01 mg/kg
Dichlorvos 0.01 mg/kg
Dicrotophos 0.05 mg/kg
Dimethoate 0.02 mg/kg
Ethion 0.01 mg/kg
Ethoprophos 0.02 mg/kg
Etrimfos 0.01 mg/kg
Fenchlorphos 0.01 mg/kg
Fenitrothion 0.01 mg/kg
Fensulfothion 0.05 mg/kg
Fonofos 0.01 mg/kg
Heptenophos 0.01 mg/kg
Iodofenphos 0.05 mg/kg
Isazaphos 0.05 mg/kg
Malathion 0.02 mg/kg
Methacrifos 0.01 mg/kg
Methamidophos 0.01 mg/kg
Methidathion 0.02 mg/kg
Mevinphos 0.01 mg/kg
Monocrotophos 0.01 mg/kg
Omethoate 0.02 mg/kg
Parathion 0.01 mg/kg
Parathion-methyl 0.01 mg/kg
Profenophos 0.01 mg/kg
Prothiofos 0.05 mg/kg
Pyrazophos 0.02 mg/kg
Pyridaphenthion 0.05 mg/kg
N-Nitrosomorfolin 0.02 mg/kg
Sulfotep 0.01 mg/kg
Terbufos 0.01 mg/kg
Tetrachlorvinphos 0.05 mg/kg
Tolclofos-methyl 0.01 mg/kg
Triazophos 0.01 mg/kg

Analyseinfo

Pris: 1.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AM/R/100, GC/MS
Akkreditering: ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Info om klororganiske pesticider og fosfororganiske pesticider
LINK TIL PDF