Prøvepreparering standard, næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Prøvepreparering
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg