Kornstørrelse, siktekurve, næringsmidler

Komponent: Rapporteringsgrense:
<0.125 mm
0.125 - 1 mm
1 - 2.5 mm
2.5 - 3.1 mm
3.1 - 4 mm
4 - 6.3 mm
>6.3 mm

Analyseinfo

Pris: Spør om pris
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: 500 g
Metode: Tørrsiktig
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ