Vitamin D3 (Kolekalsiferol) høyt innhold

Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin D3 (Kolekalsiferol) 1 60-500.000 iu/g

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Vitaminer
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC-UV
Akkreditering: ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Benyttes i matriks med forventede høye verdier (>80 IU/g)
Lab: ALS UK

1 Måleområde