Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Maize Liberty Link (T-25) 1
Maize Yeld Gard (MON-810) 1
Soya Roundup Ready 1
Maize Roundup Ready (GA-21) 1
Maize Maximizer (BT-176) 1
Maize BT-11 1
Maize NK603 1
Maize MON 863 1
Maize MIR 604 1

GMO (genmodifiserte organismer), andre steg, spesifisering

Analyseinfo

Pris: 1.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Fremmedstoffer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: PCR
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Dette er steg 2. Denne gjøres kun dersom det er gjort positive funn på STEG 1
Lab: ALS CZ

1 LOD er 0.0005%