Prøvetype: Filter
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:

Hg-F, Kvikksølv (Hg), total innhold på filter

Analyseinfo

Pris: 2.120 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Filter
Analysetype: Elementer