Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Uorganisk arsen 0,01 mg/kg
MMA (monometylarsonat) 0,02 mg/kg
DMA (dimetylarsinat) 0,01 mg/kg

OB-19D, Arsenspesiering i biota

Analyseinfo

Pris: 2.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Metode: HPLC-ICP-MS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Lab: ALS Luleå