Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bygning 12 SEM (PCB-7 + THC + PAH-16 + Asbest SEM)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g