Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0,01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.1 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.1 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.12 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.06 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C6 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg tørrstoff
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C10-C12 2 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C12-C16 3 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Fraksjon >C5-C35 (sum) mg/kg tørrstoff
C17/pristan 0.5 mg/kg tørrstoff
C18/fytan 0.5 mg/kg tørrstoff

OJ-20h, Petrol pack enkel: BTEX og olje THC

Analyseinfo

Pris: 1.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ