Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv

PSM-4, Kvikksølv (Hg) Passiv Prøvetaker

Analyseinfo

Pris: 1.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 7
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 stk DGT (rosa i midten)
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: (inkl. prøvetaker)
Rapporteringsgrensen er avhenging av eksponeringstiden
Lab: ALS Luleå