Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.2 µg/l
Toluen 0.2 µg/l
Etylbenzen 0.1 µg/l
m/p-Xylen 0.2 µg/l
o-Xylen 0.1 µg/l
Sum xylener 0.15 µg/l
Sum BTEX 0.8 µg/l

BTEX, monosykliske aromater i vann [OV-5]

Analyseinfo

Pris: 1.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: EPA 624, EPA 8260
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ