Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerobe mikroorganismer 1 100-490.000 CFU/g

Aerobe mikroorganismer i næringsmidler, TEMPO SR

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: AFNOR BIO 12/35-05/13
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,50
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde