Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bacillus cereus 1 10-49.000 CFU/g

Bacillus cereus i næringsmidler, TEMPO SR

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AOAC 071401, TEMPO, MPN-metode
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,45
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde