Analyse for Asbest i luft:

ALS Laboratory Group Norway AS er nå også akkreditert for asbestanalyse i luft ved bruk av SEM (Scanning Electron Microscope) på vår lab i Oslo.

Dette gir et raskt og sikkert svar på om det finnes asbestfibre på filteret, eller om det er asbestfritt.

ALS Oslo gjør med dette akkrediterte asbestanalyser på filter og på prøver av bygningsmaterialer og støv (tape). Raskeste leveringstid er vår «På dagen»-analyse. Da leverer du prøven inn før kl 13:30, og resultatene vil foreligge samme ettermiddag. Vi kan også tilby «09:00-service» i tillegg til våre øvrige ekspress- og standardleveringer.

Ønskes «På dagen» eller «09:00-service» må dette avtales på forhånd på grunn av kapasitet ved lab.

SEM-teknikken er blant de analyseteknikker som er egnet til å avkrefte asbestinnhold i prøver, i motsetning til polarisasjonsmikroskop.

Trykk her for analysen


Analyse for utvidet betongpakke:

ALS tilbyr nå en utvidet betongpakke som inkluderer alle parametere og rapporteringsgrenser som kreves av Avfallsforskriften kap. 14a. Denne forskriften gir deg grensene som bestemmer om betongen kan gjenbrukes.

Trykk her for analysen


PFAS iht. prioriteringslisten:

PFAS forbindelsene som står i prioriteringslisten kan gi uforutsigbare og uønskede effekter dersom man utsettes for store mengder over lang tid. For å forhindre at dette gir alvorlige langtidsskader på helse og miljø så er beste måte å stanse bruken og utslippet av disse stoffene.

ALS tilbyr en pakke med alle stoffer som er listet i prioriteringslisten.

Trykk her for analysen


PFAS i næringsmiddel:

For bestemte matvarer er det innført felles grenseverdier for PFAS SUM 4 (inkluderer stoffene PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS) i EU. 

Disse grenseverdiene gjelder fra 1. januar 2023, og gjelder egg, fisk, bløtdyr, skalldyr, kjøtt og vilt. Grenseverdiene vil etter hvert utvides til flere matvarekategorier. Myndigheter som kontrollerer næringsmiddelbedrifter kan bestemme at bestemte matvarer skal fjernes fra markedet dersom den inneholder mer PFAS enn grenseverdien tillater.

Vi analyserer PFAS SUM 4 i matvarer. Kontakt oss for mer informasjon angående våre analyser.

 

Endringer i regelverket til EU:

EUR-Lex - 32022R2388 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Publications Office (europa.eu)

 

Fakta om PFAS:

Fakta om PFAS - FHI


THC og/eller TPH:

ALS tilbyr analyse av både Alifater, Totale Petroleumshydrokarboner (TPH) og Totale hydrokarboner (THC). I våre analysepakker som Normpakke basic, Soilpack, Petrolpack og Envipack er det mulig å velge mellom en eller flere av alternativene nevnt ovenfor.


Grunnforurensningfiler:

Grunnforurensningsportalen inneholder informasjon om grunnforurensning i Norge og Svalbard og hvor det er mistanke om forurensning. Denne informasjonen er samlet inn via kartlegging og registrering av enkelttilfeller som forurensningsmyndighetene har tilgang til.

ALS tilbyr nå ferdige grunnforurensningsfiler til våre kunder, for å gjøre din hverdag lettere og mer effektiv.


Vannmiljøportalen:

ALS tilbyr vannmiljøfiler som skal lastes opp og dermed oppretter en lokasjon i vannmiløportalen. Miljødirektoratet krever at konsulenter laster dette opp i denne portalen, og vi vil dermed gjøre din hverdag lettere med å sende deg ferdigstilte filer som lett kan lastes opp.

Fyll ut lokasjonen, aktivitet og modium for dine prøver, da det er dette vi trenger for å gjøre dine filer klare raskt og effektivt. Dersom det er sedimentprøver du har levert til oss, så er det også viktig å oppgi dybde.