Oppdatert løsning for lagringsprøver

ALS Laboratory Group Norway oppdaterer nå sin løsning for kjøleromslagring av prøver f.o.m. 1 april 2024. Prøver som ankommer ALS Oslo vil ved ønske fra kunde kunne lagres på vårt kjølerom som har en temperatur på om lag 4ºC. Kunden vil bli informert via e-post når ALS mottar prøvene og når oppdraget er avsluttet. All kommunikasjon omkring lagringsprøver skal alltid foregå via e-postene som er sendt fra ALS. Prøver faktureres fra ankomsdato til avsluttet lagring i henhold til gjeldende prisliste.

Les mer her


Akkrediterte analyser av Salmonella spp. og Listeria monocytogenes ved PCR

ALS Laboratory Group Norway tilbyr nå akkrediterte analyser av Salmonella spp. og Listeria monocytogenes ved bruk av Real-Time PCR (Polymerase Chain Reaction). 

Real-Time PCR-metoden bruker oppkopiering av DNA i prøven til analyse og er en kvalitativ metode. Dette er den mest sensitive og spesifikke metoden i bransjen og ivaretar kravene i de mikrobiologiske kriterier for næringsmidler i Forskrift om næringsmiddelhygiene.  Metoden er validert mot referansemetodene i samsvar med EN ISO 16140-2.  

Vi tilbyr også kvantitativ bestemmelse av Listeria monocytogenes på skål, der kunde ønsker prøving mot grenseverdi på mindre enn 100 cfu/g innen holdbarhetstidens utløp. 

Les mer her


Oppdatering av tidssensitivitet og emballasje

Vårt laboratorium i Oslo har nå fått et nytt analyseinstrument og kan dermed øke vår kapasitet for mange analyser.

I tillegg til at vi også nå har akkreditert analyse for alkalitet, sulfat, ammoniakk og ammonium. På grunn av innskjerpende krav fra Norsk Akkreditering er det viktig at dere ser på tidssensitiviteten og emballasjen på de analysene nedenfor, slik at det blir sendt inn riktig emballasje til riktig tid.  

Analysepakke: Tidssensitivitet (må 
analyseres innen):
Anbefalt prøvemengde og emballasje
pH i vann 24 timer

500 ml PET flaske

Ledningsevne/konduktivitet i vann 24 timer    
Turbiditet i vann 24 timer    
Alkalinitet (titr.) i vann, Alkalitet 14 dager
Fargetall 5 dager
Suspendert stoff i vann

48 timer eller lenger, ved mørk og kjølig oppbevaring. Prøvene her skal ikke fryses.

500 ml PET flaske
Nitrat og Nitrat-N i vann 24 timer eller fryses 100 ml plast
Nitritt og Nitritt-N i vann 24 timer 
Sulfat 1 mnd
Ammonium-N 24 timer
Klorid 1 mnd
Ortofosfat 24 timer, oppbevares kjølig
TOC/DOC Prøvene kan oppbevares kjølig i 7 dager før analyse. For lengre lagringstid kan prøvene fryses eller konserveres. 60 ml m/H2SO4
Fosfor, total i vann, P-total 4 timer eller fryses/ konserveres     60 ml m/H2SO4

Tilstandsklasser - forurenset grunn

ALS tilbyr kostnadsfri klassifisering av dine analyseresultater iht. Tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009). 

Ved å logge inn på ALS Solutions kan du klassifisere analyseresultatene iht. helsebaserte tilstandsklasser, eller kontakte ALS på marketing.on@alsglobal.com med ordrenummer, så vil du få tilbake et excelark med klassifiserte analyseresultater. 

Mer informasjon om dette finner du i vårt infoblad


ALS Solutions

Vår nye kundeportal, ALS Solutions, er en viktig del av vårt fortsatte digitaliseringsarbeid

I ALS Solutions får du tilgang til alle tjenestene vi tilbyr på ett sted;

  • Å lage og sende bestilling av analyser,
  • Ordrebekreftelser,
  • Resultater,
  • Delresultater,
  • Mulighet for å laste ned rapporter,
  • Se på fakturaer og
  • Fakturagrunnlag

ALS Solutions vil gjøre hverdagen enklere og bidra til en mer effektiv måte å motta informasjon fra oss på.

Kontakt oss dersom du har noen spørsmål om ALS Solutions eller om du trenger hjelp med å komme i gang, tlf: +47 22 13 18 00, eller e-post: info.on@alsglobal.com.

Les mer om ALS Solutions

Aktiver ALS Solutions

Logg inn i ALS Solutions


Vannmiljøportalen:

ALS tilbyr vannmiljøfiler som skal lastes opp og dermed oppretter en lokasjon i vannmiløportalen. Miljødirektoratet krever at konsulenter laster dette opp i denne portalen, og vi vil dermed gjøre din hverdag lettere med å sende deg ferdigstilte filer som lett kan lastes opp.

Fyll ut lokasjonen, aktivitet og modium for dine prøver, da det er dette vi trenger for å gjøre dine filer klare raskt og effektivt. Dersom det er sedimentprøver du har levert til oss, så er det også viktig å oppgi dybde.


Grunnforurensningfiler:

Grunnforurensningsportalen inneholder informasjon om grunnforurensning i Norge og Svalbard og hvor det er mistanke om forurensning. Denne informasjonen er samlet inn via kartlegging og registrering av enkelttilfeller som forurensningsmyndighetene har tilgang til.

ALS tilbyr nå ferdige grunnforurensningsfiler til våre kunder, for å gjøre din hverdag lettere og mer effektiv.


THC og/eller TPH:

ALS tilbyr analyse av både Alifater, Totale Petroleumshydrokarboner (TPH) og Totale hydrokarboner (THC). I våre analysepakker som Normpakke basic, Soilpack, Petrolpack og Envipack er det mulig å velge mellom en eller flere av alternativene nevnt ovenfor.


Analyse for Asbest i luft:

ALS Laboratory Group Norway AS er nå også akkreditert for asbestanalyse i luft ved bruk av SEM (Scanning Electron Microscope) på vår lab i Oslo.

Dette gir et raskt og sikkert svar på om det finnes asbestfibre på filteret, eller om det er asbestfritt.

ALS Oslo gjør med dette akkrediterte asbestanalyser på filter og på prøver av bygningsmaterialer og støv (tape). Raskeste leveringstid er vår «På dagen»-analyse. Da leverer du prøven inn før kl 13:30, og resultatene vil foreligge samme ettermiddag. Vi kan også tilby «09:00-service» i tillegg til våre øvrige ekspress- og standardleveringer.

Ønskes «På dagen» eller «09:00-service» må dette avtales på forhånd på grunn av kapasitet ved lab.

SEM-teknikken er blant de analyseteknikker som er egnet til å avkrefte asbestinnhold i prøver, i motsetning til polarisasjonsmikroskop. 

Trykk her for analysen


Analyse for utvidet betongpakke:

ALS tilbyr nå en utvidet betongpakke som inkluderer alle parametere og rapporteringsgrenser som kreves av Avfallsforskriften kap. 14a. Denne forskriften gir deg grensene som bestemmer om betongen kan gjenbrukes.

Trykk her for analysen


PFAS iht. prioriteringslisten:

PFAS forbindelsene som står i prioriteringslisten kan gi uforutsigbare og uønskede effekter dersom man utsettes for store mengder over lang tid. For å forhindre at dette gir alvorlige langtidsskader på helse og miljø så er beste måte å stanse bruken og utslippet av disse stoffene.

ALS tilbyr en pakke med alle stoffer som er listet i prioriteringslisten.

Trykk her for analysen


PFAS i næringsmiddel:

For bestemte matvarer er det innført felles grenseverdier for PFAS SUM 4 (inkluderer stoffene PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS) i EU. 

Disse grenseverdiene gjelder fra 1. januar 2023, og gjelder egg, fisk, bløtdyr, skalldyr, kjøtt og vilt. Grenseverdiene vil etter hvert utvides til flere matvarekategorier. Myndigheter som kontrollerer næringsmiddelbedrifter kan bestemme at bestemte matvarer skal fjernes fra markedet dersom den inneholder mer PFAS enn grenseverdien tillater.

Vi analyserer PFAS SUM 4 i matvarer. Kontakt oss for mer informasjon angående våre analyser.

 

Endringer i regelverket til EU:

EUR-Lex - 32022R2388 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Publications Office (europa.eu)

 

Fakta om PFAS:

Fakta om PFAS - FHI