Næringmiddelanalyser utføres som regel i forbindelse med kvalitetsikring i matproduksjon eller ved import av mat. I næringsmiddelhygieneforskriften finnes bestemmesler om mikrobiologiske krav i matproduksjon og ALS utfører analysene du trenger for å sikre produksjon av trygg mat. 

ALS innehar en rekke laboratorier med spesialkompetanse på områder som:

ALS kan tilby et bredt spekter av analyser i næringsmidler til konkurransedyktige priser.

Se våre analysepakker

 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon på info.on@alsglobal.com