ALS Laboratory Group Norway AS kan tilby analysere av alle de aktuelle allergenene.

Allergener i mat er vanligvis harmløse matvarekomponenter som kan gi allergiske reaksjoner hos sensitive personer. Med det stigende antallet av personer med allergier og intoleranse er det i dag økende oppmerksomhet rundt temaet og produksjon av produkter rettet mot denne gruppen.

ALS kan analysere både matvarer og svabere for allergener, både på molekylærbiologiske metoder(DNA) og ELISA som detekterer på protein.

Merkepliktige allergener