Vækerø, Oslo

Besøksadresse Drammensveien 264
Postnr. 0283
By Oslo
Tlf. +47 22 13 18 00
E-post info.on@alsglobal.com

Åpningstider

 

Telefontid

08:00-17:00

Innlevering

08:00-16:00

NB: Prøver som skal registreres samme dag må være levert på ALS sitt kontor i Oslo innen kl. 13.30. 
 
Norgespakke/Servicepakke og brevpost: Bedriftspakke:

For innsending av prøver med
Norgespakke/Servicepakke og
brevpost benytt følgende adresse:

ALS Laboratory Group Norway AS
Postboks 643 Skøyen
0214 Oslo

For innsending av prøver med Bedriftspakke benytt
følgende adresse:

ALS Laboratory Group Norway AS
Drammensveien 264
0283 Oslo

Torgeir Rødsand, Daglig Leder
torgeir.rodsand@alsglobal.com
92820830
Pia Juhl, Gruppeleder Kundeveiledning/Service
pia.juhl@alsglobal.com
45267921
Irene Furulund, Kvalitetssikringsleder
irene.furulund@alsglobal.com
Mira Verås Larsen, Salgsansvarlig Norge                                                                                 mira.veraas.larsen@alsglobal.com
47968622
 

Hassan Alhassani, Key Account Manager                                         hassan.alhassani@alsglobal.com