Vækerø, Oslo

Besøksadresse Drammensveien 264
Postnr. 0283
By Oslo
Tlf. +47 22 13 18 00
E-post info.on@alsglobal.com

Åpningstider

08:00-17:00

Innlevering

 
Norgespakke/Servicepakke og brevpost: Bedriftspakke:

For innsending av prøver med
Norgespakke/Servicepakke og
brevpost benytt følgende adresse:

ALS Laboratory Group Norway AS
Postboks 643 Skøyen
0214 Oslo

For innsending av prøver med Bedriftspakke benytt
følgende adresse:

ALS Laboratory Group Norway AS
Drammensveien 264
0283 Oslo

Torgeir Rødsand, Daglig Leder
torgeir.rodsand@alsglobal.com
92820830
Pia Juhl, Gruppeleder Kundeveiledning/Service
pia.juhl@alsglobal.com
45267621

Tone Michelsen, Gruppeleder Salg og Marked
tone.michelsen@alsglobal.com
92284257

Irene Furulund, Kvalitetssikringsleder
irene.furulund@alsglobal.com

Sarpsborg - ubemannet prøvemottak

Besøksadresse Yvenveien 17
Postnr. 1715
By Sarpsborg
Tlf. +47 22 13 18 00 
E-post info.on@alsglobal.com

Åpningstider

08:00-16:00

Innlevering