ALS laboratorium i Oslo samt øvrige laboratorier i Europa

ALS Laboratory Group Norway AS har ett akkreditert laboratorium i Oslo, samt akkrediterte laboratorier i Sverige, Danmark og øvrige laboratorier Europa. Vi tilbyr ett utstrakt tilbud av analyser innem blant annet miljø, forbruksprodukter, bygg og industri, næringsmiddel, humanbiologi og legemidler. Vi utfører blant annet organiske analyser, elementanalyser og partikkelanalyser (feks. asbest og mikroplast).

Vennligst klikk nedenfor for å lese mer om ulike prøvetyper, samt informasjon om de analyser ALS kan tilby:

ALS tilbyr ett bredt utvalg av analyser utført hos vår lab i Oslo: 

  • ASBEST: Vår Asbest lab er spesialiserte på akkrediterte asbestanalyser med SEM (scanning elektron mikroskopi). Vi analyserer på tape, bygningsmaterialer, luft og asbest i pulver. Resultatene kan rapporteres samme dag om ønskelig. 
  • KJEMI: Vår Kjemi lab utfører et stort utvalg av akkrediterte analyser i drikkevann, råvann, skittent vann og saltvann. Analyser vi tilbyr er for eks. suspendert stoff, TOC/DOC, fosfor, fys./kjem. parametere, og næringssalter. Resultatene kan rapporteres samme dag om ønskelig. 
  • MIKROBIOLOGI: Vårt mikrobiologiske laboratorium tilbyr akkrediterte analyser av næringsmidler, hygieneprøver, slam og vann. Vi bruker både tradisjonelle metoder, men også tidsbesparende, sidestilte metoder som gir deg raskere resultat på analysene dine. Inkludert i vannanalysene er alle parameterne for å ivareta kravene til drikkevannsforskriften. For næringsmiddelanalyser hjelper våre kundeveiledere til med å sette sammen analyser som passer til riktig type prøvematriks. 

Foruten laboratoriet i Oslo har vi et laboratorium i Danmark, to laboratorier i Sverige, ett i nord Sverige (Luleå) og ett i Stockholm. Laboratoriet i Luleå er spesialisert på grunnstoffer og isotoper. For å kunne måle svært lave konsentrasjoner av grunnstoffer kreves det att laboratoriemiljøet er svært rent. Derfor er en stor del av laboratoriet bygget som ett rentrom. Dette innebærer at ventilasjon, materialvalg og innredning er tilpasset slik at kontaminering fra omgivelsene til prøver minimeres. Personale som oppholder seg i rentromsmiljø kler seg med spesielle rentromsklær (overall, sko og lue) for at ikke prøver skal kontamineres.

Laboratoriet i Stockholm utfører partikkel- ogh materialanalyser, analyser av inneklima (feks muggsopp), fysikalsk-kjemiske  vannanalyser og bestemmelse av organiske stoffer.

Foruten laboratoriene i Norge og Sverige har vi ett nært  samarbeid med andre laboratorier innen ALS, i hovedsak vårt akkrediterte laboratorium i Praha. 

Kvalitet

ALS Laboratory Group Norway AS laboratorium er akkrediterte etter ISO 17025 av Norsk akkreditering.  Laboratoriene i Sverige er akkrediterte av SWEDAC (Svensk akkreditering). Akkrediteringene innebærer at den internationale standarden ISO 17025 oppfylles.

Øvrige laboratorier og underleverandører som vi samarbeider med er også akkrediterte. Les her for mer informasjon samt akkrediteringsbevis.