Analyse av biota kan være interresant for å undersøke hvor mye miljøgifter som samles i planter og dyr i et visst område.

Biota er alle de levende organismer i et bestemt miljø, som f.eks planter, bakterier, fisk, skjell, tang og tare. Visse miljøgifter tas opp i høyere grad enn andre, og gjennom å analysere og studere disse forbindelsene i biota kan man følge tilstand og trender av forbindelsene på en annen måte en gjennom f. eks å bare ta vannprøver.

Analyse av fisk fra et område kan blant annet anvendes til å undersøke forekomsten av  metaller og organiske forbindelser i vannmiljøet og i hvilken grad miljøgiftene tas opp og akkumuleres i fisken. Undersøkelser kan også anvendes for å gi evenetuelle råd om forbruksrestriksjoner når det gjelder matfisk.

ALS har lang erfaring med å analysere miljøgifter og metaller i biota (organismer og dyr). Vi har et bredt spekter av analyser av organiske miljøgifter og metaller, som PAH, PCB, bromerte flammehemmere og metaller blant annet. Utover selve analysene tilbyr vi prøvepreparering som er tilpasset etter type biota. Vi kan utføre dissekering av fisk for å ta ut f. eks lever eller fiskemuskel til analyse, eller hode og gjeller til aldersbestemmelse.

De prioriterte stoffene som finnes innenfor biota beskrives i Miljødirektoratets veileder M608 ”Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota”. Les mer.

 

Tips! Noe å tenke på ved analyse av fisk og blåskjell hos ALS:

  • Send fisken og blåskjellene fryst, de skal være fryste ved ankomst til laboratoriet og skal ikke tines under transport.
  • Send nok materiale. En fisk på 300-400 g har f. Eks en levervekt på 8-10 g. Tørrvekten for lever er ca 20 %, dvs at vi bare får ut ca 1-2 g tørrvekt fra en fisk. 
  • Skyll av blåskjellene i vannet de har blitt fisket ut av. Det er viktig at blåskjellene er fri fro sand og sediment. Se til at blåskjellene holdes fryst under hele transportkjeden, ellers taper blåskjellene veske og kan kontamineres av utsiden fra andre blåskjell. 
  • Hvis du skal måle lengden på fisken anbefaler vi at den leveres så rett som mulig, ettersom vi måler fisken i fryst tilstand.
Biotaanalyse

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om våre biota-analyser. Dersom du ønsker en spesiell rapporteringsgrense, dissekering, eller en analyse som ikke finnes på hjemmesiden er du velkommen til å diskutere dette med oss.