ALS tilbyr asbestanalyser asbestanalyser til identifisering av asbest i materialer-, støv- och luftprøver. Det finnes ulike type fibre og det er viktig å kunne skille mellom "farlige" fibre som asbest og mindre "farlige" som f. eks steinull. Vha vårt SEM apparat skiller man ut de fibrene som er identiske for asbest i størrelse og form og deretter måler man innholdet i fibrene som avgjør hvilken type asbest det er, om det er. 

Asbest i luft

Asbest i luft etter sanering skal ikke overskride 0,01 fiber /m3. mens for arbeidsmiljø er denne grensen 0,001 fiber/m3.

Asbest i luft etter Arbeidstilsynets grenseverdier på 0,01 fibre per cm3

FHI`s grenseverdi for asbest i luft er 0,001 fiber per cm