ALS Laboratory Group utfører tester av leketøy i henhold til Leketøyforskriften, Produktforskriften (særnorske regler), REACH XVII og REACH kandidatlisten (SVHC). 

Typiske tester og forbindelser som er regulert i leketøy er: 

 • Fysiske og mekaniske egenskaper (EN 71-1)
 • Antennelighet (EN 71-2)
 • Kjemiske egenskaper (EN 71-3)
 • Kadmium (Cd)
 • Bly (Pb)
 • Nikkelavgivelse
 • Ftalater
 • Kortkjedede klorparafiner (SCCP)
 • Formaldehyd og penteklorfenol
 • Nitrosaminer og nitroserbare stoffer
 • Azo fargestoffer
 • Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
 • Organotin
 • Duftallergener
 • PFOA/PFOS

Ønsker du et tilbud fra oss er det fint hvis du sender bilde av produktene du ønsker å teste til info.on@alsglobal.com.

Analyse av leketøy