Noen ganger må det dokumenteres med analyserapporter at rutiner overholdes. I denne forbindelse er det flere analyser som kan være aktuelle å utføre. Tungmetaller i luft, VOC overvåking, og asbestfiber er eksempler på analyser som kan være aktuelle i denne sammenheng.

Et eksempel på dette kan være etterkontroll ved asbestsanereing.

Selv om det er mange analyser som er like som for arbeidsmiljø finnes det tilfeller av andre grenseverdier som gjelder (eks. asbest i luft etter sanering skal ikke overskride 0,01 fiber /ml. mens for arbeidsmiljø er denne grensen 0,001 fiber/ml).

Prøvetaking og analyser varierer utfra hva som skal dokumenteres. Oversikt over grenseverdier finner en på arbeidstilsynets nettsider.

 

Se og bestill våre analyser for rutinekontroll