Godt inneklima er viktig for helse og trivsel, og dårlig inneklima kan føre til nedsatt funksjon og livskvalitet. Les mer om inneklima og helseplager (FHI). Inneklimaet vårt påvirkes av mange ting. Det kan være elementer som oppbevares i bygget / rommet (f.eks. kjemikalier) eller det kan være at selve konstruksjonen består av materiale(r) som inneholder elementer som er mindre bar (f.eks. asbest).

I tillegg kan det også være eksterne elementer som påvirker inneklimaet (f.eks. - Radon, veistøv, soppsporer o.l.). Det er derfor viktig å teste inneklimaet. ALS tilbyr flere ulike analysepakker for å identifisere eventuelle skadeangrep og årsaker til forverret inneklima eller skader på bygningsmaterialer. Siden 2017 har ALS Skandinavia utvidet analysesoritmentet sterkt for innemiljøet.

 

Analyser av inneklima 

Våre analyser av inneklima inkluderer blant annet: 

Asbestanalyser
Mugg
Ekte hussopp
Luftanalyser
Radon
Mer information om våre analyser finner du i menyen til høyre. 

 

Rutine og dokumentasjon 

For mange bedrifter er det nødvendig å kunne dokumentere hva som kan påvirke inneklima, da kan det være aktuelt å foreta forskjellige målinger  som kan gi dokumentasjon på dette.

Rutine og dokumentasjon

 

Arbeidsmiljø og HMS

Andre ganger kan det være nødvendig å dokumentere at inneklima er forsvarlig  ihht. lovverk og rutiner. Dette kan være særlig aktuelt der en har kartlagt bygg og funnet miljøfarlige stoffer i konstruksjonen(e). Et eksempel kan være funn av asbest i et bygg, en må da sørge for at dette ikke forurenser inneklima med asbeststøv. Analyse(r) av inneluft for asbestfiber kan da være nødvendig. Resultatet kan da avgjøre hvilke tiltak som må gjøres.

Arbeidsmiljø og HMS