ALS Norge tilbyr et bredt utvalg av isotop analyser. Vi har ulike spesialiserte ICP-systemer for isotopanalysene som høyoppløselig ICP-MS (ICP-SFMS) og Multi-kollektor ICP-MS (MC-ICP-SFMS). 

Med mer enn 10 års erfaring i å utføre isotopanalyser, der vi har kombinert kommersiell testing med vår egen forskning på feltet, har vår ALS Lab i Luleå greid å komme helt i front på analyser av isotopforhold i en rekke prøvetyper. Vi er det eneste kommersielle isotoplaboratoriet som kan tilby analyse av isotopratioen til tungmetaller som Si, Fe, Cu, Zn og Mo .

Isotopsammensetningen for et spesielt grunnstoff kan brukes som fingeravtrykk, og derved gi verdifull informasjon om prosessene som grunnstoffet har vært igjennom. Isotopsammensetningen varierer og påvirkes av faktorer som kilden til grunnstoffet, klima, biologiske og biokjemiske prosesser, eller den geologiske alderen tilmaterialet. På grunn av dette er det mange sammenhenger der en isotopanalyse kan være nyttig, f.eks. innen geologi, geokronologi, opprinneles studier, eller for å spore forurensing og eksponeringskilder. Dere kan lese mer om våre analysepakker ved å trykke på lenken eller kontakte oss for mer informasjon.

 

 

Analysepakker

Vennligst merk at prisene nedenfor gjelder for analyse av én prøve. Ved mange prøver eller større prosjekter ta kontakt og be om et tilbud.  

Hva er inkludert i prisen?

Grunnpakken inkluderer standard prøveprepareringsteknikker, fortynning og isotopanalyse med ICP-SFMS. Vår mer spesialtilpassede produktlinje tilbyr  en mer tilpasset prøveopparbeiding som kan inkludere fjerning av forstyrrende matriks, oppkonsentrering av analytten, utbytte og renhets verifisering ved gjentatte ICP-SFMS analyser, og tilslutt isotopanalyse ved MC-ICP-MS.
Vi kan også tilby analyser av ferdig rensede løsninger fra kunder som har mulighet til å levere løsninger som er klare for sluttanalysene. Dere kan lese mer om våre analysepakker ved å trykke her eller kontakte oss for mer informasjon.

Isotoplaboratorium