Miljøanalyser utføres som regel i forbindelse med kartlegging, overvåkning og tiltak på forurenset grunn, sediment, vann eller biota. Det er utarbeidet egne normverdier for klassifisering og risikovurdering av forurenset jord og sediment, samt egne veiledere for sedimenter, avløpsvann og oppgravde masser. Vanlige analyser i vann, jord, slam og sediment er Tungmetaller (miljømetaller som As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn), Olje som alifater eller THC, PAH, PCB og flyktige forbindelser som BTEX. 

 

ALS Norge er et av de største analyselaboratoriene i Norge på slike miljøanalyser. Vi har spesialkompetanse på bl.a. tungmetaller i vanskelige prøvetyper som salt-/brakkvann-, organisk rike og finkornede jordarter, og kompliserte analyser som PFOS, PFAS, Bromerte flammehemmere, dioksiner,og tinnorganiske forbindelser som TBT.

 

 

Slik bestiller du analyser:

  • Bestill emballasje
  • Lag analysebestilling i ALS Solutions eller bestillingsark. For opprettelse av ny bruker, kontakt vår kundeservice på tlf: 22 13 18 00, så hjelper vi deg å komme i gang. 
  • Send eller lever prøvene til Drammensveien 264, 0283 Oslo (ikke bruk norgespakke). Merk prøvene og legg ved kopi av bestillingsark. Dersom ikke digitalt bestillingsark er benyttet kan bestillingen også skannes og sendes til e-post adressen: provreg.on@ALSGlobal.com. Skriv prøvenavnene tydelig, slik at vi lett kan matche prøver og bestilling når de ankommer ALS.