Miljø

Nyheter

Raskere rapportering jordprøver og bygningsmateriale

7. apr. 2014

ALS Laboratory Group Norway AS kan tilby rapportering av resultater kl 09:00 første arbeidsdag etter innlevering av både jordprøver og bygningsmateriale.

Se link for analyseporteføljen

Les mer »

Sedimentundersøkelser

1. nov. 2013

ALS Laboratory Group kan tilby analyser av sediment ihht veileder Risikovurdering av forurenset sediment TA-2802/2011. Toksisitetstester og helsediment-tester som vi tilbyr utføres hos et GLP-sertifisert laboratorium. Se vårt infobrev om dette.

For spørsmål om analyser og priser, kontakt oss.

PFC i flytende avfall

6. mars 2013

Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF) kom i 2013 ut med varsel om pålegg for undersøkelse av perfluorerte forbindelser (PFC) i flytende avfall.... Les mer »