Med matkontaktmaterialer menes:

 • emballasje for mat og drikke 
 • redskaper og utstyr som brukes til produksjon i næringsmiddelindustri 
 • redskaper og utstyr til bruk i kontakt med næringsmidler i vanlige husholdninger 
 • aktive og intelligente materialer og gjenstander

Eksempler er: emballasje, plastfolie, aluminiumsfolie, bestikk, røreredskaper, kaffetrakter, tåteflasker osv. 

ALS Laboratory Group utfører tester av matkontaktprodukter og andre kjøkkenartikler i henhold til Produktforskriften (særnorske regler), REACH XVII, og REACH kandidatlisten (SVHC), Matkontaktforskriften og European food contact regulation 10/2011. 

 

Typiske tester og analyser som er regulert i matkontaktprodukter og kjøkkenartikler er:

 • Samlet (overall) migrasjonstester
 • Spesifikke migrasjonstester (ftalater, tungmetaller etc) 
 • Primære aromatisk aminer (PAA) 
 • 4,4’ MDA (4,4’-metylen-dianilin)
 • Migrasjon av Bly (Pb), kadmium (Cd) og barium (Ba) som er et særnorsk regulativ
 • Bisfenol-A, melamin, formaldehyd, fargestoffer og tungmetaller.
 • Ftalater og andre plastmyknere
 • Fargestoffer/trykkfarger
matkontaktmaterialer

Ønsker du et tilbud fra oss er det fint hvis du sender bilde av produktene du ønsker å teste til info.on@alsglobal.com