ALS tilbyr analysepakker for å undersøke forekomst av ekte hussopp med direktemikroskopering eller DNA-analyse. Hussopp er et samlingsnavn på et 30- talls ulike sopper som angriper og bryter ned tre. Den farligste av disse er ekte hussopp. Hvis den får feste seg i et hus så får det ofte store konsekvenser. Ekte hussopp vokser veldig fort og svekker kraftig styrken på bygningen.  Sanering av ekte hussopp og andre hussopper bør utføres av en spesialist ettersom det kreves spesielle metoder for å sanere soppen. ALS tilbyr en analysepakke for å undersøke forekomsten av ekte hussopp. Nedenfor finnes informasjon om råteskader samt hvilke analysepakker vi kan tilby

 

Ekte hussoppanalyse på materialprøver (A-3c)

Prøven kan bestå av f. eks råttent tre, soppfruktkropp eller sporer. Hvis du finner fruktkropp eller sporer (kanellignende støv) forenkler det identifiseringen. 

Analysen av ekte hussopp utføres med direktemikroskopiering. Vi leter spesielt etter tegn på ekte hussopp. Sporer måles nøye og farge og form på disse kontrolleres. Eventuelle skeletthyfer farges in og testes. Det noteres om det er en fruktkropp eller om det er enkle sporer som vises samt om treet er råttent.

Resultatene viser om det forekommer ekte hussopp (Serpula lacrymans)1 på prøvene. Vi rapportere om det finnes sporer fra annen råte-sopp. Vi kan vanligvis identifisere hvitråte (vitröta) eller (brunröta). Muggrot (svak rød) er vanligvis vanskelig å oppdage ettersom treet på samme tid også er angripes av hvite eller brune råtsopper. Noen ganger kan vi artsbestemme råtsopp. 

Bestill analysen her: Ekte hussopp på materialprøver

 

Ekte hussopp med DNA- teknikk (A-3d)

Denne analysepakken er rettet mot deg som har soppangrepet tre og ønsker å vite om det er ekte hussopp eller ikke. DNA- analysen er den sikreste analysen for å se om det er ekte hussopp. Prøvetakingen ødelegger ikke materialer fordi den angriper toppen og man trenger ikke å sende inn prøvebit av materialet. Dette er spesielt egnet hvis du f. eks ser sporene som ligner kanelstøv. 
En DNA- analyse utføres med realtids qPCR. Resultatet viser om prøven inneholder DNA fra ekte hussopp (Serpula Lacrymans)1 eller ikke.
1 Villhussoppens ville slektninger Timmergröppa kan i sjeldne tilfeller forekomme i bygninger. Det er inkludert i analysen fordi artene er nesten identiske.

Bestill analysen her: Ekte hussopp med DNA- teknikk

 

Prøvetaking og analyse

Ekte hussopp vokser veldig fort og det er viktig å utføre prøvetaking så snart man mistenker at huset er infisert med soppangrep. Det er viktig å tenke på at med de prøvene som er tatt og blitt analysert bare er fra en liten del av byningen og man må alltid spørre seg hvor representativt prøven er. 
Prøvene inngår som en del av den byggtekniske undersøkelsen og det er alltid utrederen på stedet som har ansvaret for de anbefalinger som følger analyseresultatet, dette gjelder også når huseieren selv gjør utrendningen.
Vi utfører ingen aldersbestemmelse av skaden da det ikke finnes tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag for en sikker bedømming. 

 

Råteskader og hvorfor ekte hussopp er så farlig

Råtesoppens sporer spres i luften. Når de kommer i kontakt med tre som er tilstrekkelig fuktig og har passende temperatur gror sporene og celletråder utvikles. Råtesopper forringer styrken i husets trekonstruksjon da de har som formål å bryte ned cellulose, hemicellulose og i noen tilfeller lignin (vedämne). Råten de forårsaker gjør treet sprøtt og gjør at det lett smuldres i stykker. Et angrep som med det blotte øyet ser ubetydelig ut kan bety at styrken er sterkt svekket. 
Ved råte i hus handler det ofte om hvitråte, brunråte eller muggråte (svakt rød). Hvit-og brunråte kjennetegnes ved at treet er farget hvitt eller brunt avhengig av hvilken råte det handler om. Ved muggråte dannes det hulrom i trefibrenes cellevegger. 

Ekte hussopp (Serpula Lacrymans) skiller seg fra andre vanlige råtesopper ved at den kan transportere fukt til uskadet trevirke. Dette gjør at soppen kan angripe friskt tre og påvirke en hel bygning med omfattende skade. Soppen kan også vokse i murverk, da den er avhengig av kalk. Den er ofte vanskelig å oppdage i starten ettersom den gjerne gjemmer seg bak f. eks paneler og lister, samt under gulv. Sanering av ekte hussopp bør utføres av en spesialist ettersom det kreves spesiell sanering for at soppen ikke skal komme tilbake. 

Soppens mycel består av tynne celletråder (hyfer) og ser ut som et grovt spindelnett eller i noen tilfeller som en grå hinne på det angrepne materialet. Under gunstige forhold danner soppen en fruktkropp. Fruktkroppen hos ekte hussopp ser ut som tynne uregelmessige kapsler som er gulbrune til rødbrune med en bred hvit kant. Iblant kan den skille ut væske noe som også har gitt arten dens navn (lacrymans=”gråtende”). Når fruktkroppen er moden produserer den store mengder sporer, som er lett å kjenne igjen som et kanelbrunt pulver. 

 

Mugg i bygningsmaterialer og inneklima

Mistenker du at mugg forekommer på bygningsmaterialer eller i inneklimaet tilbyr vi analyser for dette. Les mer om mugg