For å etterkomme §3.1 i forskrift om utførelse av arbeid, er det mange firmaer som må gjennomføre kontrollmålinger knyttet til inneklima. Dette omhander da særlig asbestfiber og kjemikalier i inneluft.

arbeidstilsynets nettside finnes en oppdatert informasjon knyttet til grenseverdier for de forskjellige elementer.

Noen av elementene som kan nevnes i denne sammenheng er bl.a.: asbestfiber, muggsopp, metaller og løsemidler. Her er det flere forskjellige analyser, noen for luft og andre for støv og materialer. Prøvetaking varierer etter hva en er på jakt etter. Det er også mulig å gjennomføre "screening" av inneluft med ORSA rør (absorbent).

Se og bestill våre analyser: