ALS Laboratory Group Norway AS tilbyr akkrediterte analyser av Salmonella spp. og Listeria monocytogenes ved bruk av Real-Time PCR (Polymerase Chain Reaction). 

Real-Time PCR-metoden bruker oppkopiering av DNA i prøven til analyse og er en kvalitativ metode. Dette er den mest sensitive og spesifikke metoden i bransjen og ivaretar kravene i de mikrobiologiske kriterier for næringsmidler i Forskrift om næringsmiddelhygiene.  Metoden er validert mot referansemetodene i samsvar med EN ISO 16140-2.  

Vi tilbyr også kvantitativ bestemmelse av Listeria monocytogenes på skål, der kunde ønsker prøving mot grenseverdi på mindre enn 100 cfu/g innen holdbarhetstidens utløp. 

 

Listeria monocytogenes i alle matprodukter og i prøver fra produksjonsmiljø 

 • Kvalitativ analyse med negativt svar innen et døgn  

 • Positivt svar ved konfirmering innen 2 døgn  

 • For begge tilfeller vil resultatene være tilgjengelige ett døgn tidligere enn tradisjonell metode. 

 • Metoden er iht AFNOR (EGS 38/03-01/17) og er validert i henhold til ISO 11290-1, som er referansemetoden oppitt i Næringsmiddelhygieneforskriften

 • Parameteren rapporteres som Listeria Monocytogenes påvist/ ikke påvist i 25g   

 • For svaber og klut rapporteres parameteren som Listeria Monocytogenes påvist/ ikke påvist /prøvetakingsenhet  

  

Salmonella spp. i alle matprodukter, prøver fra produksjonsmiljø og fôr  

 • Kvalitativ analyse med negativt svar innen et døgn  

 • Positivt svar ved konfirmering innen 3 døgn  

 • Negativt resultat vil være tilgjengelige ett døgn tidligere enn tradisjonell metode. 

 • Metoden er iht AFNOR (EGS 38/01-03/15) og er validert i henhold til ISO 11290-1, som er referansemetoden oppitt i Næringsmiddelhygieneforskriften

 • Parameteren rapporteres som Salmonella spp. påvist/ ikke påvist i 25g   

 • For svaber og klut rapporteres parameteren som Salmonella spp. påvist/ ikke påvist /prøvetakingsenhet  

 • Ta kontakt med oss ved behov for rapportering av Salmonella spp. i større mengde fôr.   

 

Generelt om Salmonella 

Salmonella er en patogen bakterie som ved påvisning er rapporteringspliktig til Mattilsynet. 

Slekten er en Gram-negativ, bevegelig bakterie som tilhører familien Enterobacteriaceae. I de fleste tilfeller av salmonellose i Norge er pasientene smittet i utlandet. 

Bakterieslekten Salmonella omfatter mer enn 2500 forskjellige serovarianter og finnes hos både varmblodige og kaldblodige dyr og i miljøet. 

Salmonella kan vokse både aerobt og anaerobt mellom 5 og 48°C, men varierer med stamme og type næringsmiddel. Varmeresistensen avtar med økende vanninnhold i produktet, men øker med høyere innhold av fett og sukker. Bakterien dør som regel ved varmebehandling i 15-20 minutter ved 60°C. 

Bakterien er motstandsdyktig både mot frysing og tørking og kan formere seg på fuktige overflater, som dampnedslag og kondens, hvis temperaturen er over 4°C. 

 

Generelt om Listeria monocytogenes 

Listeria monocytogenes er en patogen bakterie som overlever uten oksygen og kan vokse ved lave temperaturer. 

Den er en Gram-positiv, ikke sporedannende, bevegelig, fakultativ anaerob, stavformet bakterie. Listeria monocytogenes kan vokse både aerobt og anaerobt, helt ned til 0°C, overlever frysing, men overlever ikke varmebehandling. 

Bakterien kan etablere seg i produksjonsmiljø og utstyr og kontaminere produktene under produksjon. Forskrift for næringsmiddelhygiene angir i de mikrobiologiske kriteriene grenseverdier for Listeria monocytogenes der bakterien kan vokse. Kravene tilsier at produktene under produsenten kontroll enten skal ha fravær av bakterien i 25 g produkt eller ivareta grensen på 100 cfu/g innen holdbarhetstiden.