ALS Laboratory Group er akkreditert

ALS Laboratory Group Norway AS er akkreditert i henhold til ISO 17025 av Norsk akkreditering. 

Vi har akkrediteringsnummer Test 125.

Akkrediteringer - våre laboratorier og underleverandører

Under finnes linker til våre hovedlaboratorier og underleverandører. Hvis det er et laboratorium du trenger akkrediteringsdokument til som ikke er nevnt nedenfor, ta kontakt på info.on@alsglobal.com.

  Oslo Luleå Danderyd Danmark ALS CZ ALS UK GBA
Akkrediteringsbevis

GMP            
GLP            
FDA   Classification letter          
ISO 14001        

Generelle betingelser

Generelle betingelser