Humanbiologi

METALLANALYSER AV KLINISKE PRØVER

ALS Norge tilbyr akkrediterte analyser for analyse av 67 elementer i blod, serum, plasma og urin. Den samme analytiske metoden kan appliseres på andre biologiske matrikser som hår, kroppsvæsker, negler mm. Det er utallige kilder for metalleksponering; maten vi spiser og drikker, miljøet og forbruksartikler vi bruker. Visse yrkesgrupper er særlig utsatt for metalleksponering, og krever derfor jevnlig oppfølging via bedriftshelsetjenesten. Analyse av metallkonsentrasjoner i blod, serum, plasma og urin er derfor relevant i et variert utvalg områder som:

  • Yrkesmedisin
  • Medisin
  • Kliniske og ikke-kliniske studier
  • Forskning
  • Etterforskning
  • Ernæring

Metallanalyser av metaller i blod, urin, serum og plasma prøver blir utført ved høyoppløselig ICP-MS som har lavere kvatifiseringsgrenser og er mindre utsatt for intereferenser enn vanlige ICP-teknikker. 

 

ALS Laboratory Group Norge tar kun i mot humanbiologiske prøver via legekontorer eller andre profesjonelle instanser.

 

Ta kontakt med oss ​​for mer informasjon

info.on@alsglobal.com