Metallanalyse av kliniske prøver

ALS Norge tilbyr akkrediterte analyser for analyse av 68 elementer i blod, serum, plasma og urin. Akkreditering gjelder blodanalyse og urinanalyse samt andre kroppsvæsker fra både humane og animalske prøver.

Det er utallige kilder for metalleksponering; maten vi spiser og drikker, miljøet og forbruksartikler vi bruker. Visse yrkesgrupper er særlig utsatt for metalleksponering, og krever derfor jevnlig oppfølging via bedriftshelsetjenesten. Analyse av metallkonsentrasjoner i blod, serum, plasma og urin er derfor relevant i et variert utvalg områder som:

  • Yrkesmedisin
  • Medisin
  • Kliniske og ikke-kliniske studier
  • Forskning
  • Etterforskning
  • Ernæring

Metallanalyser av metaller i blod, urin, serum og plasma prøver blir utført ved høyoppløselig ICP-MS som har lavere kvantifiseringsgrenser og er mindre utsatt for intereferenser enn vanlige ICP-teknikker.

ALS Laboratory Group Norge tar kun i mot humanbiologiske prøver via legekontorer eller andre profesjonelle instanser.

Se vårt nyhetsblad FAQ dokument Prøvetakingsinstruksjoner

Ta kontakt med oss ​​for mer informasjon: info.on@alsglobal.com

 

 

Analysere blod eller plasma?

ALS Laboratory Group tilbyr analyse av både helblod samt serum/plasma. Det er viktig at man som kunde er nøye i valget av prøvetype som skal analyseres. Nivåene for visse elementer er forskjellige i blod og serum. For eksempel er det høyere nivåer av kvikksølv i blod enn i serum da disse metaller i større utstrekning er proteinbundne.

Blodplasma (eller kun plasma) er det som er igjen når alle celler er fjernet fra blodet uten at det har fått koagulere. Plasma består av 90% vann, og har som funksjon å transportere viktige stoffer samt fjerne avfallsstoffer.

Serum er en gulaktig transparent veske som er det som er igjen etter at blodet har koagulert og blodlegemer og koaguleringsproteiner er fjernet. Serum inneholder proteiner, blant annet antistoffer.

Forskning

ALS bedriver egen forskning på klinisike prøver, i feltene metallanalyser, spesieringsanalyser og isotopanalyser av kliniske prøver. Forskningen ALS har utført har resultert i et stort antall publikasjoner. For mer informasjon om vår forskning, se link til vår svenske side her.