Privatperson? Klikk her for asbestanalyse

ALS Laboratory Group AS utfører mange akkrediterte analyser for bygningsmateriale, både for konsulenter, industri og bygg. Våre analysepakker er basert på Avfallsforskriften, Faktaark M-29 2013 og betongveilederen.

Avfallsforskriften gir grenseverdier for klassifisering av bygningsavfall basert på grenseverdier for forskjellige avfallsklasser, som farlig avfall, inert avfall og blandet avfall etter konsentrasjoner av en rekke miljøgifter.

Gjennom tidene er det benyttet mange tilsetningsstoffer for å forbedre egenskapene til bygningsmaterialer, som senere har vist seg å være miljøgifter eller skadelige for arbeidsmiljøet. Eksempler på dette kan være asbest i plater og isolasjon, PCB i betong, fugemasse og maling, Klorparafiner i maling, puss og fugemasse, Tungmetaller som kadmium og bly i maling, og ftalater i plast.

Bygg som skal rives eller pusses opp må kartlegges for miljøgifter som asbest, tungmetaller, PCB, klorparafiner og andre stoffer slik at det kan utarbeides en avfallsplan, og igangsettes eventuelle beskyttelsestiltak for arbeiderene. I denne forbindelse kan ALS Laboratory Group tilby analyser av bygningsmaterialer både under kartlegging og rivning, eller måling av luftkvalitet (asbestfibre, støv og gasser) før, under og etter slikt arbeid.

 

Nedenfor finner du analysene som er brukt mye hos våre kunder:

 • Asbest: Asbest er svært helsefarlig og ble forbudt i Norge 1985. Ved rivning eller renovering av boliger som ble bygget før 1985 kan det være relevant å utføre en asbestanalyse. ALS tilbyr asbestanalyse i bygningsmateriale, og vi tar asbestanalyser alvorlig og skjønner hvor kritisk dette er, derfor kan vi tilby at du får resultatene samme dag med sameday ekspress.

 

 • Betongpakke: Denne pakken er laget på bakgrunn av å klassifisere betong som avfall eller ikke. Denne bestilles som hovedpakke når betong skal analyseres, og inkluderer et utvalg av de vanligste analysene i slike prøver. Betongpakken analyserer om det er farlig avfall eller ikke.

       

 • Utvidet betongpakke: ALS har laget en tilleggspakke til betongpakken ovenfor. Dette er krav som ble tilført Avfallsforskriften kap. 14a i 2020. Tabellen i §14a-4 gir deg grensene som bestemmer om betongen kan gjenbrukes. Utvidet betongpakke inkludere alle parametere og rapporteringsgrenser som kreves i Avfallsforskriften kap. 14a.

 

 • Malingspakke: Maling kan være helse- og miljøskadelig, og er dermed ett viktig materiale å teste dersom dette befinner seg på betong, tre eller annet bygningsmateriale. Det er spesielle krav til hva som skal testes, og ALS har dermed laget en malingspakke som inneholder tungmetaller, PCB-7 og klorparafiner.

 

 • Normpakke basic (NPB): Dersom betong skal gjenbrukes som fyllmasse er det vanlig å dokumentere innholdet av vanlige forurensninger etter denne pakken som inneholder Flyktige forbindelser (BTEX og flyktige alifater eller hydrokarboner C5-C10), Oljeforbindelser (THC eller alifater (C10-C40), PAH, PCB og tungmetaller. I tillegg er det vanlig å bestille seksverdig krom (Cr6+) siden dette har vært en utfordring for enkelte betongmasser (se info om seksverdig krom lenger nede på siden).

 

 • Ftalater: Er mest vanlig å finne i vinylbelegg og vinylgulvlister. Ifølge Faktaark M-29 2013 så må ikke komponentene DEHP og DBP overstige grensen 5000 mg/kg for hver enkelt komponent, mens BBP må ikke overstige 2500 mg/kg.

 

 • Klorparafiner: Er mest vanlig å finne i vinduslim og gummilister i isolerglassruter, da dette ble mest brukt frem til midten av 1980-tallet. Ifølge Faktaark M-29 2013 må komponentene SCCP og MCCP ikke overstige grensen 2500 mg/kg for hver enkelt komponent.

 

 • PCB-7: Er mest vanlig å finne i murpuss og maling (fra 1940-1975), fugemasser (fra 1960-1975) og isolerglassruter. Under isolerglassruter så er det da spesifisert til norskproduserte isolerglassruter (fra 1965-1975) og importerte isolerglassruter (frem til 1980). Ifølge Faktaark M-29 2013 så må ikke PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153 og PCB-180 overstige grensen 50 mg/kg for hver enkelt komponent.

 

 • Krom IV (Cr-6+): Ifølge avfallsforskriften § 14a-4 a) så er grenseverdien for Krom (VI) lik 8 mg/kg, og grunnet at Krom (VI) ikke kan saneres så er det viktig at råbetong eller tegl ikke overstiger dette nivået. Råbetong må analyseres for Krom (VI) dersom det skal nyttiggjøres. Verdiene kan variere mye, selv innenfor samme prøve, og det er dermed viktig å ta nok prøver slik at mulige variasjoner kan oppfanges.

 

 • Bromerte flammehemmere (BFH): Er mest vanlig å finne i cellegummi som brukes som rørisolasjon, isolasjonsplater av EPS (brukt mest frem til 2005) og isolasjonsplater av XPS. Ifølge Faktaark M-29 2013 må ikke HBCDD, penta-BDE, okta-BDE, deka-BDE og TBBPA overstige grensen 2500 mg/kg for hver enkelt komponent.

 

 • Freoner (Blåsemidler): Er mest vanlig å finne i isolasjonsplater av XPS, polyuretanskum (PUR-skum). Du vil hovedsakelig finne miljøskadelige blåsemidler i isolerte garasjeporter og isolasjonspaneler i kjølerom, etc. Ifølge Faktaark M-29 2013 må ikke KFK og HKFK overstige grensen 1000 mg/kg for hver enkelt komponent.

 

 • Perfluorerte stoffer (PFAS): Er mest vanlig å finne i brannskum. Dersom det har skjedd en tilsøling av PFAS-holdig brannskum så må det gjøre en vurdering for det tilfellet det gjelder, hvor Tabell i § 14A-4 kan brukes i noen tilfeller.

 

Vi tilbyr mange flere enkeltanalyser i tillegg til analysene ovenfor, slik som;

 

 

Slik bestiller du analyser:

 • Bestill emballasje
 • Lag analysebestilling i ALS Solutions eller bestillingsark. For opprettelse av ny bruker, kontakt vår kundeservice på tlf: 22 13 18 00, så hjelper vi deg å komme i gang. 
 • Send eller lever prøvene til Drammensveien 264, 0283 Oslo (ikke bruk norgespakke). Merk prøvene og legg ved kopi av bestillingsark. Dersom ikke digitalt bestillingsark er benyttet kan bestillingen også skannes og sendes til e-post adressen: provreg.on@ALSGlobal.com. Skriv prøvenavnene tydelig, slik at vi lett kan matche prøver og bestilling når de ankommer ALS.