ALS Laboratory Group utfører tester av smykker og andre metallgjenstander i kontakt med hud i henhold til Produktforskriften, REACH XVII og REACH kandidatlisten (SVHC). 

Typiske analyser er kadmium (Cd), bly (Pb) og nikkelavgivelse.

Ønsker du et tilbud fra oss er det fint hvis du sender bilde av produktene du ønsker å teste til info.on@alsglobal.com
 

Smykker