ALS Laboratory Group utfører tester av EE-artikler i henhold til Produktforskriften, REACH XVI, og REACH kandidatlisten (SVHC) og RoHs direktivet. 

EE-produkter er regulert gjennom EUs RoHS-direktiv (2011/65/EU) og er gjennomført i Norge gjennom produktforskriften. Følgende stoffer og stoffgrupper er forbudt i EE-produkter: bly, kadmium, seksverdig krom, kvikksølv, bromerte flammehemmere (PBB og PBDE) og ftalater (DEHP, BBP, DBP, DIBP). RoHS-direktivet stiller i tillegg en rekke krav til merking og dokumentasjon av EE-produkter
 

Analyse av elektriske og elektroniske produkter

Infoblad: Ftalater en del av RoHS direktivet fra 2019

Ønsker du et tilbud fra oss er det fint hvis du sender bilde, i tillegg til BOM-liste hvis du har dette, av produktene du ønsker å teste til info.on@alsglobal.com.