Privatperson? Klikk her for å bestille vannanalyse

ALS Laboratory Group Norway AS er et akkreditert laboratorium for vannanalyse. Vi kan hjelpe deg med å analysere mange matrikser, som blant annet:

 • Avløpsvann
 • Brønnvann
 • Råvann
 • Ferskvann
 • Saltvann
 • Prosessvann
 • Sigevann
 • Drikkevann

Akkreditert analyse av vann er den beste måten å bestemme vannets kvalitet, på et gitt tidspunkt. Våre analysepakker er basert på drikkevannsforskriften, forurensningsforskriften og veilederne 02(2018) og M-608 (Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota).  

Under finner du forskrifter og veiledere vi følger, og hvilke analysepakker ALS tilbyr innenfor de ulike.

 

 • Drikkevannsforskriften – Denne forskriften er laget for å beskytte menneskers helse ved sikker levering av nok helsemessig trygt drikkevann som er rent og uten fremtredende lukt, smak og farge. ALS tilbyr analysepakker som er bygget med hensyn til hva denne forskriften krever, hvor vi tilbyr både Drikkevannspakke A og B.

 

 • Forurensningsforskriften – Denne forskriften er laget for å klassifisere prøvene som er tatt i det aktuelle området, og dermed finne ut om vannet må behandles, eller leveres inn som avfall. ALS tilbyr to pakker som er spesifikt laget for å hjelpe deg å finne ut dette. I tillegg har vi andre pakker som retter seg mot andre deler av forskriften, slik som olje- og fettutskillere.

 

 • Deponiovervåkning – Denne forskriften er laget for at deponering skal skje på en forsvarlig og kontrollert måte slik at skade på miljø eller menneskets helse forebygges eller reduseres så mye som mulig.

 

 

ALS tilbyr rapporteringsformat (EDD) for vannmiljøportalen

Vi tilbyr mange flere analyser i tillegg til de ovenfor, og kan spesialtilpasse analyser til deres behov. Ta kontakt med vår kundeservice på tlf: 22 13 18 00, e-post: info.on@ALSGlobal.com

 

Våre analyser for vann

 

Slik bestiller du analyser:

 • Bestill emballasje
 • Lag analysebestilling i ALS Solutions eller bestillingsark. For opprettelse av ny bruker, kontakt vår kundeservice på tlf: 22 13 18 00, så hjelper vi deg å komme i gang. 
 • Send eller lever prøvene til Drammensveien 264, 0283 Oslo (ikke bruk norgespakke). Merk prøvene og legg ved kopi av bestillingsark. Dersom ikke digitalt bestillingsark er benyttet kan bestillingen også skannes og sendes til e-post adressen: provreg.on@ALSGlobal.com. Skriv prøvenavnene tydelig, slik at vi lett kan matche prøver og bestilling når de ankommer ALS.