Privatperson? Klikk her for å bestille vannanalyse

ALS Laboratory Group Norway AS er et akkreditert laboratorium for vannanalyse. Vi kan hjelpe deg med å analysere blant annet avløpsvann, brønnvann, råvann, ferskvann, prosessvann, sigevann og drikkevann.

I vannsegmentet kan vi hjelpe deg med å analysere mange forskjellige parametere på flere områder.

For mer informasjon om våre analysepakker, vennligst klikk på lenken nedenfor

Vannkvalitet - Vanntest

Vannkvalitet varierer mellom ulike plasser, og gjennom året. Å teste vann med akkrediterte laboratorieanalyser er den beste måten å bestemme vannets kvalitet på et gitt tidspunkt. ALS tilbyr et heldekkende utvalg av akkrediterte vannanalyser – Uavhengig om du er privatperson, miljøkonsulent, forsker, eller har vann fra industri.

ALS analyseutvalg dekker analyser i henhold til Drikkevannsforskriften, i tillegg til å skreddersy analyseløsninger etter behov.

Analyse av kontaminert vann og avløpsvann

Test av industrivann og avløpsvann skjer ofte for kontroll av vannets kvalitet, og på oppfordring fra tilsynsmyndigheter. ALS har lang erfaring med analyse av forurenset vann og avløpsvann.

Avløpsvann kan f.eks. inneholde næringsstoffer som fosfor og nitrogen, tungmetaller og organiske miljøgifter. Om avløpsvann slippes ut i naturen uten å gjennomgå en rensningsprosess kan det føre til eutrofiering (overgjødsling) med påfølgende asfyksi (oksygensvikt), samt negative effekter på planter og dyr.

ALS har et bredt utvalg analysepakker tilpasset avløpsvann. Våre pakker inneholder  de mest etterspurte analysene.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller for et pristilbud basert på ditt analysebehov.

Test av avløpsvann
Laboratorietest av vann

Analyse av naturlig vann

ALS tilbyr vannanalyser av naturlig vann fra f.eks. elver og innsjøer, grunnvann og saltvann. Vi analyserer metaller, organiske forbindelser, mikrobiologi, partikler, fysikalsk-kjemiske parametere, pesticider, med mer. Som et av få laboratorier tilbyr ALS også analyse av mikroplast i vann.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller for et pristilbud basert på ditt analysebehov.

Analyse av vann for privatpersoner

Hvorfor skal jeg gjøre en vannanalyse?

De som har sin egen brønn har også eget ansvar for vannkvaliteten. Rutinemessige vannprøver er en forutsetning for sikkert drikkevann. Resultatene av vannanalysen gir et klart bilde av tilstanden på vannet. Dette vil kunne hjelpe deg til å gjøre riktig tiltak slik at vannet ditt blir trygt.

Les mer om drikkevann og de analyser ALS kan tilby her.

Les mer om analysefrekvens og minstekrav i drikkevannsforskriften.

Analysen utføres på et uavhengig spesialistlaboratorium for å sikre at resultatene er pålitelige.

Klikk her for å bestille vannanalyse

Ved bestilling av drikkevannstest kan ALS også levere prøvetakingsinstruksjon.

Drikkevanntest