NyheteR

ALS Laboratory Group Norway AS kan tilby tester av desinfeksjonsmiddel for produsenter og importører i henhold til europeiske og norske reguleringer. Desinfeksjonsmidler til hånd- og overflatedesinfeksjon reguleres av biocidregelverket og produktene skal være godkjent av Miljødirektoratet før de kommer ut på markedet....

 Les mer

ALS Laboratory Group Norway AS har analysert produkter for Miljødirektoratet i deres kontroll av fritidsprodukter kjøpt i nettbutikker. Produktene ble analysert for helse- og miljøfarlige stoffer som SCCP, PAH, kadmium, bly og andre stoffer som er regulert gjennom REACH XVII og REACH kandidatlisten (SVHC). Elektriske- og elektroniske produkter ble undersøkt for stoffer som er regulert i RoHs direktivet og produktforskriften. ...

 Les mer

ALS tar sine forhåndsregler når det gjelder Covid-19 viruset, og de ansatte som kan jobbe hjemmefra vil gjøre dette. Prøvemottaket vårt er åpent med normale åpningstider fra 0900-1700 i Oslo og 0800-1600 i Sarpsborg. Det bes om at de som avleverer prøver spriter hender og holder avstand til våre ansatte. Besøkende ut over avlevering av prøver vil være begrenset til høyst nødvendig. Andre tiltak og retningslinjer er på plass med tanke...

 Les mer