RIGHT SOLUTIONS • RIGHT PARTNER

ALS tilbyr analysetjenester innen miljø, inneklima, bygg og avfall, næringsmidler og produkter.

NyheteR

ALS Laboratory Group Norway tilbyr nå akkrediterte analyser av Salmonella spp. og Listeria monocytogenes ved bruk av Real-Time PCR (Polymerase Chain Reaction).  Real-Time PCR-metoden bruker oppkopiering av DNA i prøven til analyse og er en kvalitativ metode. Dette er den mest sensitive og spesifikke metoden i bransjen og ivaretar kravene i de mikrobiologiske kriterier for...

 Les mer

ALS Laboratory Group Norway AS er opptatt av at vår virksomhet skal jobbe for å være miljømessig bærekraftig.  ALS er miljøsertifisert etter ISO 14001 og vi er bevisst vårt samfunnsansvar for å minimere den miljøbelastning som oppstår i forbindelse med de produkter og tjenester vi tilbyr. ...

 Les mer