RIGHT SOLUTIONS • RIGHT PARTNER

ALS tilbyr analysetjenester innen miljø, inneklima, bygg og avfall, næringsmidler og produkter.

NyheteR

Oppdatert løsning for lagringsprøver ALS Laboratory Group Norway oppdaterer nå sin løsning for kjøleromslagring av prøver f.o.m. 1 april 2024. Prøver som ankommer ALS Oslo vil ved ønske fra kunde kunne lagres på vårt kjølerom som har en temperatur på om lag 4ºC. Kunden vil bli informert via e-post når ALS mottar prøvene og når oppdraget er...

 Les mer

"Blue Screen" forårsaker noen forsinkelser. Grunnet CrowdStrike oppdateringen i Microsoft på fredag (19.07.24) har vi hatt utfordringer med å registrere prøver noe som har forårsaket forsinkelser. Feilen er nå rettet opp og vi regner med å bli à jour innen uken er omme.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) evaluerte i 2023 igjen Bisfenol-A (BPA) i mat. Her er det knyttet beskymring til mengden vi får i oss via mat. I dag brukes BPA både i emballasje og andre vann- og matbeholdere. Kjemikalier som BPA kan overføres til maten og på sikt føre til helseskade hos forbruker.  EFSA har angitt et tolerabelt inntak av BPA på 0,2 ng/kg kroppsvekt og dette...

 Les mer

ALS Laboratory Group Norway oppdaterer nå sin løsning for kjøleromslagring av prøver f.o.m. 1 april 2024. Prøver som ankommer ALS Oslo vil ved ønske fra kunde kunne lagres på vårt kjølerom som har en temperatur på om lag 4ºC. Kunden vil bli informert via e-post når ALS mottar prøvene og når oppdraget er avsluttet. All kommunikasjon omkring lagringsprøver skal alltid foregå via...

 Les mer

ALS Laboratory Group Norway tilbyr nå akkrediterte analyser av Salmonella spp. og Listeria monocytogenes ved bruk av Real-Time PCR (Polymerase Chain Reaction).  Real-Time PCR-metoden bruker oppkopiering av DNA i prøven til analyse og er en kvalitativ metode. Dette er den mest sensitive og spesifikke metoden i bransjen og ivaretar kravene i de mikrobiologiske kriterier for...

 Les mer