RIGHT SOLUTIONS • RIGHT PARTNER

ALS tilbyr analysetjenester innen miljø, inneklima, bygg og avfall, næringsmidler og produkter.

NyheteR

Oppdatert løsning for lagringsprøver ALS Laboratory Group Norway oppdaterer nå sin løsning for kjøleromslagring av prøver f.o.m. 1 april 2024. Prøver som ankommer ALS Oslo vil ved ønske fra kunde kunne lagres på vårt kjølerom som har en temperatur på om lag 4ºC. Kunden vil bli informert via e-post når ALS mottar prøvene og når oppdraget er...

 Les mer

ALS Laboratory Group Norway oppdaterer nå sin løsning for kjøleromslagring av prøver f.o.m. 1 april 2024. Prøver som ankommer ALS Oslo vil ved ønske fra kunde kunne lagres på vårt kjølerom som har en temperatur på om lag 4ºC. Kunden vil bli informert via e-post når ALS mottar prøvene og når oppdraget er avsluttet. All kommunikasjon omkring lagringsprøver skal alltid foregå via...

 Les mer

ALS Laboratory Group Norway tilbyr nå akkrediterte analyser av Salmonella spp. og Listeria monocytogenes ved bruk av Real-Time PCR (Polymerase Chain Reaction).  Real-Time PCR-metoden bruker oppkopiering av DNA i prøven til analyse og er en kvalitativ metode. Dette er den mest sensitive og spesifikke metoden i bransjen og ivaretar kravene i de mikrobiologiske kriterier for...

 Les mer

ALS Laboratory Group Norway AS er opptatt av at vår virksomhet skal jobbe for å være miljømessig bærekraftig.  ALS er miljøsertifisert etter ISO 14001 og vi er bevisst vårt samfunnsansvar for å minimere den miljøbelastning som oppstår i forbindelse med de produkter og tjenester vi tilbyr. ...

 Les mer