RIGHT SOLUTIONS • RIGHT PARTNER

ALS tilbyr analysetjenester innen miljø, inneklima, bygg og avfall, næringsmidler og produkter.

NyheteR

Det er viktig å ha rutinemessig kontroll av hele drikkevannsnettet for å oppdage eventuelle problemer som oppstår på et så tidlig tidspunkt som mulig. Et gjennomtenkt prøvetakingsprogram vil sikre at alle deler av drikkevannsnettet dekkes, og redusere risiko og medgått tid dersom en forurensningshendelse skulle avdekkes....

 Les mer

Ved kartlegging av forurensede områder benyttes risikoklassifiseringen som er gitt i forurensningsloven som klassifiserer oljeforurensning basert på innhold av alifater. Når man derimot skal grave opp og håndtere oljeforurensede masser må man forholde seg til avfallsforskriften som klassifiserer oljeforurenset masse etter innhold av THC (Totale Hydrokarboner) hvis innhold som regel er svært forskjellig fra, og høyere enn, alifatinnholdet....

 Les mer