RIGHT SOLUTIONS • RIGHT PARTNER

ALS tilbyr analysetjenester innen miljø, inneklima, bygg og avfall, næringsmidler og produkter.

NyheteR

ALS  i norden velger å klimakompensere våre utslipp i år, som i fjor, gjennom FN`s Clean Development Mechanism program. Vi investerer i 775 tonn Vertified Emission Reduction units (CERs). ...

 Les mer

En analyse av asbest i drikkevannet gjøres for finne ut om det er asbest i drikkevannet, eller finne kilder til asbest. ALS Norge tilbyr nå analyse av asbest i vann. ALS benytter en TEM-metode til analysen som er godkjent av EPA. Analysen er velprøvd, og har blitt utført i flere år og imøtekommer alle krav fra EPA....

 Les mer