NyheteR

ALS har utviklet en metode for å analysere forekomsten av koronaviruset SARS-CoV-2 på overflater og tilbyr nå en analysepakke og prøvetakingsmateriell for dette....

 Les mer

ALS Laboratory Group Norway AS kan tilby tester av desinfeksjonsmiddel for produsenter og importører i henhold til europeiske og norske reguleringer. Desinfeksjonsmidler til hånd- og overflatedesinfeksjon reguleres av biocidregelverket og produktene skal være godkjent av Miljødirektoratet før de kommer ut på markedet....

 Les mer

ALS Laboratory Group Norway AS har analysert produkter for Miljødirektoratet i deres kontroll av fritidsprodukter kjøpt i nettbutikker. Produktene ble analysert for helse- og miljøfarlige stoffer som SCCP, PAH, kadmium, bly og andre stoffer som er regulert gjennom REACH XVII og REACH kandidatlisten (SVHC). Elektriske- og elektroniske produkter ble undersøkt for stoffer som er regulert i RoHs direktivet og produktforskriften. ...

 Les mer