Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Flammepunkt 40 °C

Flammepunkt (lukket kopp -flyktige oljeforbindelser) i kjemikalier

Analyseinfo

Pris: 360 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Metode: ISO 2719, Pensky-Martens
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ