Hvis bygnigngsmaterialer blir fuktskadet kan mugg begynne å vokse på materialet. For å vite om  mugg forekommer i inneklimaet eller på bygningsmaterialer samt hvilke muggarter det i så fall er må vanligvis en analyse utføres. ALS tilbyr analyser for å undersøke forekomst av mugg i bygninger. Nedenfor vises informasjon om noen muggarter som kan forekomme i prøver som analyseres i våre analysepakker Mikrobiell skadekontroll på materialprøver (A-3h) og Mikrobiell skadekontroll på ALS sin prøvetakingstape (A-3i)

 

Acremonium

De vanligste forekomster av artene av Acremonium i inneklima er Acremonium strictum og Acremonium charticola. Disse kan blant annet finnes i galssfiberisolering, på gips-plater, tapeter eller på fuktige vegger i kjelleren. Begge artene kan også vokse i støv. Acremonium kan i blant ved høyt innhold være sykdomsfremkallende. 

Alternaria

Dette er en meget vanlig muggsopp i uteluften, noe som gjør den til en av de viktigste allergenkildene til muggallergi. 

Aspergillus/Penicillium

Ved fuktskader vokser i første omgang muggsopp fra familiene Aspergillus og Penicillum frem. Denne gruppen kan brukes for å indikere at materialet har vært meget fuktig. Ved stor forekomst bør årsaken til nivåene undersøkes. Noen av artene i gruppen, spesielt Aspergillus fumigatus og Aspergillus brasiliensis er såkalte opportunister. Det betyr at de kan infisere mennesker med f. eks veldig nedsatt immunforsvar, mens mennesker med normalt immunforsvar vanligvis ikke lider. Hvis noen av de alvorligste artene blir funnet bør det foretas en sanering. 

 

Aurebasidium

Aurebasidium trives i fuktige miljøer. Sporene har svart farge og soppen merkes som svarte flekker i f. eks vindu- og dusjhjørne. I bygninger forekommer den i fuktige baderom og på kjøkkenet, f. eks på tre i vindusrammer og i slikikondetaljer. Det dannes et stort antall sporer som kan gi lungeproblemer og eventuelt allergi. 

Cladosporium

Denne soppen er veldig vanlig på fuktig tremateriale og i uteluften. Cladosporium har evnen til å danne store mengder sporer som lett blir luftbårne. Dette kan lede til at følsomme personer blir allergiske mot denne soppen. 

Chaetomium

Chaetomium forekommer på fuktskadet celluloseholdig bygningsmateriale som papp, gipsplater, sponplater osv. Denne soppen gir en plagsom lukt av mugg. Følsomme personer kan reagere på soppens toksiner. 

Chrysonilia

Denne soppen krever høy luftfuktighet. Den forekommer på brød, silfôr, kjøtt og forårsaker også lagerskade på frukt. På grunn av sin raske veksthastighet skjer skadene i løpet av få dager. Soppen sprer seg lett i bygninger og kan få feste i byggets ventilasjonssystem. 
 

Dematiaceous hyphomycetes

Dette er et samlingsnavn for mørkfargede muggsopper som i dagligtalen kalles «svartmugg». Det finnes ca 300 slekter i denne gruppen. 
 

Fusarium 

Arter av slekten Fusarium er hovedsakelig kjent for å angripe korn, der de kan forårsake store skader og produsere en rekke ulike toksiner. Når Fusarium blir funnet i inneklimaet vokser de blant annet på tapeter og de kan påvirke menneskers helse negativt. 
 

Peacilomyces

Peacilomyces forekommer ofte blant annet i jord og kompost. I inneklimaet kan soppen forekomme i luft, på fuktige vegger og fuktig gips. Noen arter kan være årsaken til sykdom hos personer som har svakt immunforsvar.

Phialophora

Forekomsten av denne soppen i bygningskonstruksjoner tyder på at det er, eller har vært veldig fuktig. Inne er den vanlig på baderom og ute på trær i jordkontakt.

Phoma

Denne soppen vokser i trecellene og forårsaker blå merker. Ved blåfarging beholdes fuktigheten i tømmeret i lange perioder og kan dermed bidra til alvorlige rotangrep. 
 

Stachbotrys chartarum

Stachbotrys chartarum er en kjent problem-organisme som i høyt antall kan føre til lungeblødninger. Den vokser gjerne på papir og celluloseholdig materiale ved høy fuktighet. Soppen produserer flere sterke toksiner og anses å være sterkt bidragende til uspesifikk bygningsrelatert dårlig helse. Finnes Stachbotrys i luften i et rom har man antageligvis en fuktskade på et celluloseinnholdig materiale som gipsplate, tapeter eller isolering. 
 

Mycelium

Muggsopp vokser ved hjelp av trådlignende strukturer som kalles Mycelium. Tilstedeværelsen av mycelium i prøven kan dermed indikere at soppen vokser og er aktiv. 
 

Øvrige mikroorganismer

Streptomyces
Streptomyces er en bakterieart som vi i blandt finner på prøvene. Den kalles også for muggbakterie pga at den ligner mugg. Streptomyces finnes naturlig i jord, men kan også tilpasse seg til å vokse i bygg. Flere arter av Streptomyces produserer geosmin, som gir en typisk mugglukt som mennesker har en svært lav luftterskel for. Dorskingen på området har ikke kommet så langt, men visse undersøkelse hevder at Streptomyces smsvarer med uspesifikk bygningsrelatert dårlig helse. Sanering bør utføres hvis man vil bli kvitt mugglukten.