Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) evaluerte i 2023 igjen Bisfenol-A (BPA) i mat. Her er det knyttet beskymring til mengden vi får i oss via mat. I dag brukes BPA både i emballasje og andre vann- og matbeholdere. Kjemikalier som BPA kan overføres til maten og på sikt føre til helseskade hos forbruker. 

EFSA har angitt et tolerabelt inntak av BPA på 0,2 ng/kg kroppsvekt og dette vil være grunnlag for videre diskusjoner i EU og de enkelte land for hvilke tiltak som må iverksettes for å beskytte forbrukerne. 

ALS Laboratory Group Norway tilbyr analyser av Bisfenol-A i mat, emballasje og kosmetikk i tillegg til luft, vann, jord og biota. 

Ta kontakt for mer informasjon og tilbud.