ALS datavernpolitikk

Denne beskrivelsen viser hvordan ALS Norge samler inn og håndterer forskjellig personlig informasjon, og hvilke rettigheter du har til å reservere deg mot hele eller deler av dette. Dersom du har flere spørsmål omkring vår bruk av data, og sikkerhetstiltak omkring dette, kan du ta kontakt med oss ved å sende en e-post til adressen gitt under.

For å kunne utføre våre plikter overfor personale, kunder og leverandører trenger vi å håndtere en del personlig data i henhold til de retningslinjer som er gitt under. Det vil i størst mulig grad bli tatt hensyn til integriteten til deg som kunde, ansatt eller leverandør.

Hvilken informasjon samler vi inn?

1. Informasjon du gir oss 

Når du kontakter eller bestiller noe hos ALS vil du direkte eller indirekte gi oss informasjon. Dette kan være:

  • Person- og kontaktinformasjon: Navn, leverings- og fakturaadresse, e-post, mobiltelefonnummer, etc.

2. Informasjon vi samler inn om deg

Ved å benytte våre online tjenester kan vi samle inn følgende informasjon:

  • Person- og kontaktinformasjon: Navn, leverings- og fakturaadresse, e-post, mobiltelefonnummer, etc.
  • Informasjon om varer og tjenester: Information om hvilke produkter og analyser som du har bestilt av ALS.
  • Historisk informasjon: Tidligere bestillinger, analyseresultater, samt betalings- og kreditthistorikk
  • Annen kontoinformasjon: E.g. språkinnstillinger, valuta type, og filformater som har vært ønsket for datarapportering.

Informasjonen du gir oss, samt informasjon om varene/tjenestene og din finansielle informasjon, er generelt nødvendig for at vi skal kunne inngå en juridisk bindende avtale og utføre de tjenester du som kunde bestiller av oss. Annen informasjon som vi samler inn eller arkiverer er generelt sett nødvendig for andre formål (se under).

Hva gjør vi med informasjonen?

All personlig data vi har benyttes til å kunne gi oss mulighet til å utføre og forbedre vårt tjenestetilbud og service til deg, og for å imøtekomme signerte avtaler mellom ALS og våre kunder.  I det følgende lister vi opp hvilken personlig informasjon vi håndterer, hva vi benytter den til, og på hvilket juridisk grunnlag vi har denne informasjonen:

Formål med håndtering

Juridisk grunnlag

("hvorfor er denne håndteringen nødvendig")
Automatisert håndtering (Ja/Nei)
For å verifisere din identitet og personlige kontaktinformasjon Utføre kontraktfestede forpliktelser for deg N
For å administrere dine betalinger og vårt forretningsforhold, e.g. å gjennomføre våre kontraktsforpliktelser overfor deg, og å levere informasjon, produkter og tjenester forespurt fra ALS. Utføre kontraktfestede forpliktelser for deg N

For å bestemme hvilke betalingsmåter vi kan tilby deg, f.eks. ved en intern eller ekstern kredittvurdering

Utføre kontraktfestede forpliktelser for deg og overholde juridiske forpliktelser. N
For å sikre at innhold / data (f.eks. resultater) presenteres og oversendes på en effektiv og praktisk måte for deg. Utføre kontraktfestede forpliktelser for deg N
For å hindre misbruk av våre tjenester, og som en del av vår innsats for å holde et høyt datasikkerhetsnivå. Utføre kontraktfestede forpliktelser for deg og overholde juridiske forpliktelser. J
For å forbedre våre tjenester, og for å utvikle vår generelle forretningsmodell, for eksempel å forbedre kreditt modeller med det formål å hindre forsøk på svindel, utvikle nye produkter og tjenester, og nye forretningsmuligheter. Annet berettiget og begrunnet grunnlag N
For å overholde gjeldende lovbestemte forpliktelser som bokføringsloven og forpliktelser knyttet til akkreditering. Overholde juridiske forpliktelser og bestemmelser i akkrediteringsstandarden (EN ISO 17025). N

Bruk til kommunikasjon med deg

Vi kan bruke dine personlige data til å kommunisere relevant informasjon om bruken av våre tjenester, og å utføre kundeundersøkelser via elektroniske kanaler og/eller på telefon. Hvis du ikke ønsker å motta slik kommunikasjon, vennligst kontakt oss via e-post.

Med hvem deler vi personlig informasjon?

Vi kan overføre eller dele informasjonen din med enkelte tredjeparter i henhold til reglene nedenfor. ALS sikrer at alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske forpliktelser er oppfylt for å sikre at dataene dine håndteres trygt med et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i alle tilfeller av overføring eller deling av data.

  • Leverandører og underleverandører innen ALS: Vi kan dele dine personlige opplysninger med leverandører eller underleverandører med det formål å gjennomføre våre kontraktfestede forpliktelser overfor deg, eller for andre formål som er angitt i denne databeskyttelsespolitikken.
  • Myndigheter: Vi kan dele en viss type informasjon til myndighetene dersom vi er rettslig forpliktet til dette. Dette kan være skattemyndigheter, påtalemyndigheter eller andre myndigheter som etter loven kan kreve å få utlevert slik informasjon.

Hva vi ikke vil gjøre med dine data

Vi vil ikke selge din personlige data til tredjepart med mindre dette inngår som en del av en overdragelse av hele vår laboratorievirksomhet i Norge.

Hvor håndterer vi personlig data?

ALS har som hovedregel at personlige data skal håndteres innen EU / EØS. Data kan imidlertid for bestemte formål overføres til, eller lagres utenfor EU / EØS ved en annen avdeling av ALS, eller hos andre leverandører/underleverandører. I slike tilfeller er vi forpliktet til å beskytte dataene dine, og vil ta alle rimelige juridiske, tekniske, og organisatoriske tiltak for å sikre at dataene behandles på en sikker måte, og at de har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå på nivå med det som tilbys innen EU / EØS.

Hvor lenge lagrer vi personlige data?

ALS oppbevarer dine personlige data så lenge det er påkrevet for å overholde kontraktfestede avtaler med deg og/eller så lenge som gyldige lover, forskrifter eller standarder setter som regel.

DINE RETTIGHETER TIL Å FÅ TILGANG TIL-, KORRIGERE- OG KREVE DATA SLETTET

Dine rettigheter til å få tilgang til-, korrigere- og kreve data slettet

  • Rett til tilgang på data: Du kan be om en tilgang til de persondata som ALS lagrer om deg. Denne tjenesten tilbys gratis.
  • Rett til å korrigere data: Du har rett til å kreve rettet feil eller ufullstendig data om deg selv.
  • Rett til å bli slettet (“rett til å bli glemt”): Du har rett til å be om sletting av alle eller deler av dine personopplysninger under forutsetning av at slike data ikke lenger er nødvendig for det formål som er samlet inn. Det kan imidlertid være lovlige forpliktelser som hindrer oss fra å slette bestemte data. Slike forpliktelser følger av gjeldende lovverk og/eller forpliktende gyldige juridiske avtaler. I slike tilfeller vil ALS blokkere dataene vi er forpliktet til å lagre fra annen bruk enn den som følger av de juridiske forpliktelsene.

Informasjonskapsler og sporingsteknologier

ALS bruker informasjonskapsler og annen sporingsteknologi på web for å levere skreddersydde løsninger til våre brukere av webtjenester.

Kontakt oss

ALS Laboratory Group Norway AS
Drammensveien 264, 0283, Oslo, Norge
Telefonnummer, Kundeservice: +47 22 13 18 00 
E-post addresse, Kundeservice: info.on@alsglobal.com