For bestemte matvarer er det innført felles grenseverdier for PFAS SUM 4 (inkluderer stoffene PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS) i EU. 

Disse grenseverdiene gjelder fra 1. januar 2023, og gjelder egg, fisk, bløtdyr, skalldyr, kjøtt og vilt. Grenseverdiene vil etter hvert utvides til flere matvarekategorier. Myndigheter som kontrollerer næringsmiddelbedrifter kan bestemme at bestemte matvarer skal fjernes fra markedet dersom den inneholder mer PFAS enn grenseverdien tillater.

Vi analyserer PFAS SUM 4 i matvarer. Kontakt oss for mer informasjon angående våre analyser.

 

Endringer i regelverket til EU:

EUR-Lex - 32022R2388 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Publications Office (europa.eu)

 

Fakta om PFAS:

Fakta om PFAS - FHI